Về Quỹ Canada 2017 - 2018

QUỸ CANADA DÀNH CHO CÁC SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM 2017-2018: KÊU GỌI ĐỀ XUẤT

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức bắt đầu nhận các đề xuất cho Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI). Quỹ ưu tiên dành cho các dự án có quy mô nhỏ tại địa phương, và góp phần đạt được kết quả liên quan đến các chủ đề trọng tâm mà Canada dành cho hỗ trợ quốc tế.

Xin mời xem các thông tin dưới đây liên quan đến tính hợp lệ và quy trình nộp hồ sơ xin tài trợ của Qũy CFLI. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 4/8/2017.

Hướng dẫn

Các đề xuất dự án hợp lệ:, các đề xuất phải đáp ứng được ít nhất một trong số các chủ đề trọng tâm sau đây:

 1. Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới;
 2. Thúc đẩy nhân quyền, quản trị nhà nước quan tâm đến tất cả và có trách nhiệm giải trình, dân chủ, đa nguyên ôn hòa và tôn trọng sự đa dạng;
 3. Tăng cường hành động vì môi trường, bao gồm nước và biến đổi khí hậu

Các tổ chức hợp lệ

 • Tổ chức phi chính phủ địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức cộng đồng cấp cơ sở;
 • Thiết chế/tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, tổ chức đa phương và khu vực – các tổ chức và cơ quan tiến hành các hoạt động phát triển tại địa phương; và
 • Tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của Canada hiện đang thực hiện các dự án phát triển tại địa phương.

Kinh phí tài trợ hợp lệ

Các yêu cầu tài trợ cho ngân sách vận hành chung của tổ chức sẽ không được xem xét. Ngân sách đóng góp cho mỗi dự án được tài trợ dự kiến ở mức trong khoảng CAD $15,000-$35,000. Các dự án xin mức tài trợ lớn hơn sẽ được cân nhắc dựa vào việc giải trình hợp lý về lý do sử dụng nguồn kinh phí.

Thời gian thực hiện dự án

Tất cả các hoạt động dự án phải được hoàn tất trong thời gian tính từ ngày ký hợp đồng tài trợ cho tới ngày 28/2/2018. Quỹ không xem xét việc gia hạn dự án sau thời gian này.

Thủ tục nộp hồ sơ xin tài trợ?

Các tổ chức nộp đơn xin tài trợ phải điền đầy đủ mẫu đơn xin tài trợ của quỹ CFLI và nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh tới cflivietnam@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ trước ngày 4/8/2017. (Khuyến khích các tổ chức nộp hồ sơ sớm hơn nếu có thể).

Bộ hồ sơ đề xuất gồm:

Cán bộ chuyên trách quỹ CFLI sẽ liên lạc với các tổ chức có đề xuất khả thi để hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.

Tiêu chí xét duyệt

Đề xuất phải chứng tỏ:

 • Không có các yếu tố nghiên cứu, các chi phí ở nước ngoài cũng như các hoạt động chính hoặc các chi phí thường xuyên của một nhóm hoặc một tổ chức;
 • Hoàn toàn được các cơ quan chức năng địa phương ủng hộ và phải có đánh giá nhu cầu;
 • Chú ý đến bình đẳng giới và tính bền vững của môi trường trong toàn bộ quá trình dự án (từ thiết kết, thực hiện, giám sát đến đánh giá);
 • Cộng đồng địa phương được tham gia vào mọi mặt của dự án, bao gồm cả quá trình thiết kế và ra quyết định liên quan đến dự án;
 • Các kết quả dự kiến cụ thể, đo đếm được, có thể đạt được, thích hợp và đáp ứng được thời gian;
 • Phân công rõ ràng vai trò của các bên tham gia trong các dự án;
 • Có tính bền vững về tài chính, hoạt động, và môi trường;
 • Hiệu quả về mặt chi phí và có cả sự đóng góp từ phía địa phương.

Tổ chức đề xuất phải chứng tỏ:

 • Có đủ năng lực tổ chức, quản lý và thực hiện để đạt được các kết quả như dự kiến của dự án;
 • Có đăng ký hợp pháp tại Việt Nam và được các cơ quan chức năng địa phương ủng hộ;
 • Có hồ sơ ghi chép/kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động như trong đề xuất hoặc trước đây đã từng làm việc với nhóm đối tượng tập trung;